Groei naar de top 2017-05-30T08:25:19+00:00

groei_naar_de_top_iconGroei naar de top

Toewijding

“Je moet niet groots zijn om te starten, maar je moet starten om groots te worden.” – Zig Ziglar

Eenmaal je ouder wordt en je meer tijd investeert in jouw gekozen sport, zal van jou meer toewijding gevraagd worden. Toewijding naar de sport zelf en naar het team of de club waar je deel van uitmaakt.

Psy4Sport kan je begeleiden tijdens deze belangrijke overgangen. We stellen doelen op of herbekijken je oude doelen, evenals je sport- en levenswaarden in deze fase van je beginnende sportcarrière..

Hierbij blijven we oog hebben voor de zaken waar jij plezier aan beleeft en je bronnen van steun, aangezien deze noodzakelijk zullen zijn voor de vereiste inspanningen en toewijding. Bovenal willen we je overtuigen dat jij zelf controle hebt over je vooruitgang!

Emotie

“Je kan de golven niet tegenhouden, maar je kan wel leren surfen.” – Jon Kabat-Zinn

Woede bij tegenslag, verdriet bij verlies, frustratie bij stagnatie, schuld en schaamte bij fouten, jaloezie voor tegenstanders, hoop op herstel, opluchting bij een nipt geslaagde beweging, euforie bij winst, dankbaarheid bij een gezamenlijke inspanning en liefde voor de sport.

Sommigen zeggen dat “Sport = Emotie”. Elke persoon gaat op een andere manier om met deze emoties. Sommigen hebben dat tikkeltje woede nodig voor een uitstekende prestatie, anderen zijn het beste af met een ontspannen gevoel aan de start.

Psy4Sport exploreert met jou je mogelijke emoties en de interpretaties die je eraan geeft. We leren je omgaan met minder nuttige emoties via gedachten en/of concreet gedrag. Deze technieken worden ingeoefend in een veilige omgeving alvorens we ze toepassen in training en competitie.

Zelfvertrouwen

“Met hard werk, met overtuiging, en met vertrouwen in jezelf en de mensen om je heen, zijn er geen limieten.” – Michael Phelps (zwemkampioen)

Iedereen zal erkennen dat een gezonde dosis zelfvertrouwen nodig is voor goede prestaties. Maar waar haal je dat zelfvertrouwen vandaan?

Psy4Sport leert je hoe je jezelf kan opbouwen via mentale technieken zoals zelfspraak en mentale voorstelling. We helpen je bewuster worden van je sterktes. ‘Zwaktes’ worden niet genegeerd, maar opgenomen in je doelstellingen in de vorm van werkpunten.

Met onze technieken zal je in staat zijn je zelfvertrouwen hoog te houden en terug te veren uit tegenslagen.

Communicatie

“Communicatie werkt voor diegenen die eraan werken.” – John Powell (componist)

Je komt nu vast op een leeftijd dat je wat mondiger geworden bent en daarom is het een goed moment om te werken aan je communicatievaardigheden. Je kunt dit heel ruim bekijken. Zo is er communicatie met jezelf in de vorm van zelfspraak. Wat zeg je het best tegen jezelf om je motivatie hoog te houden en gefocust te blijven op je doel?

We bekijken ook de communicatie met de coach. Jullie samenwerking wordt nauwer en de instructies zullen steeds gedetailleerder worden om een zo hoog mogelijke perfectie na te streven. Dit ‘vitten op details’ kan soms frustraties opwekken en daarom is het belangrijk te blijven stilstaan bij een constructieve vorm van communicatie.

Speel je een teamsport? Dan zijn er ongetwijfeld momenten waarop communicatie essentieel is voor de goede uitvoering en het behouden van de teamgeest. We bekijken met jullie wat de belangrijkste boodschappen zijn en hoe die kernachtig kunnen gedeeld worden. Wanneer moet wat gezegd worden? En soms even belangrijk: wanneer wordt er beter gezwegen?

Stille of non-verbale communicatie is minstens even belangrijk als gesproken woorden. Heb je er al bij stilgestaan dat je ook met je lichaam communiceert en dan vooral naar je tegenstander? We analyseren hoe je gezicht, stem of lichaam verschillende boodschappen overbrengt en trainen op het geven van een coherente boodschap en een zelfzekere indruk.

Soms loopt communicatie ook fout en dan kunnen er conflicten ontstaan. Conflictmanagement is een belangrijk onderdeel van elke sport. Hierbij schenken we aandacht aan de tegenpool van (stilzwijgend) spreken, namelijk het luisteren.

Het gebeurt dat je als aanstormend talent of topsporter in de media terecht komt. Heb je plankenkoorts om met je gezicht voor een camera te komen? Heb je geen idee wat je moet zeggen mocht dit gebeuren? Psy4Sport kan jou en je team tips geven om hiermee om te gaan.

Na het inoefenen van al deze vaardigheden in een veilige omgeving wordt alles langzaam geïntegreerd in training en competitie.

Concentratie

“Wanneer een boogschutter mist, steekt hij het niet op het doelwit. Hij herpakt zich en werkt aan zijn richten.”

Bepalende fases kunnen in een fractie van een seconde voorbij zijn, dus je kunt maar beter een flexibele focus hebben. Soms moet je echter je aandacht op zoveel dingen tegelijk houden (techniek, positie, tegenstanders, teamgenoten, instructies…).

Sommige sporten vragen om een langdurige concentratie voor een goede prestatie. Heb je al eens stilgestaan welk type van aandacht het meest nodig is in jouw sport?

Terwijl jij je best doet om je aandacht op zoveel mogelijk dingen te houden, zijn er talloze andere zaken die schreeuwen om je aandacht (toeschouwers, pijn, zorgen naast je sport, …). Wat zijn de dingen die jou het vaakst en het meest afleiden?
Psy4Sport gaat na welke aandachtsstijl jij hebt en biedt concrete oefeningen aan om je aandacht te trainen.

Bekijk hier de andere begeleidingen die wij aanbieden.

Overzicht
aan de slag
topsport
veerkracht